Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: wellnessvillaliptov.sk. Prevádzkovateľom stránky je spol. KIPKA,s.r.o., Kollárova 3588/24, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné formuláre

Na účel komunikácie a s tým súvisiace plnenie si predzmluvných či zmluvných povinností ako aj zabezpečovania služieb potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v Kontaktnom alebo Rezervačnom formulári v rozsahu: Vaše meno a priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, informácie uvedené v texte.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby

v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“)

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému na základe: §24 zákona 253/1998Z.z. v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Názov informačného systémov (ďalej „IS“): IS evidencia ubytovaných

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je:

  • spracúvanie osobných údajov za účelom rezervácie a vedenia evidencie ubytovaných hostí podľa osobitných zákonov.

Zoznam spracovávaných osobných údajov:

Občan SR: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, doba ubytovania, dátum narodenia, štátna príslušnosť.

Cudzinec: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo cestovného dokladu,číslo víza, doba ubytovania, dátum narodenia, štátna príslušnosť.

Osobné údaje sa poskytujú príslušným štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

Adresa a kontakt, v prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov:
KIPKA, s.r.o., Wellness Villa Liptov, 032 23 Liptovská Sielnica
tel.č. +421 911 016 381, Kvetoslava Triznová
e-mailová adresa: info@wellnessvillaliptov.sk